вторник, 27 септември 2011 г.

Вечността на цветовете  • Цикъл "Каменни цветя", квартет от цветове на каменни килими, септември 2011;

Няма коментари:

Публикуване на коментар